Niklovanie

Prepracovaná technológia umožňuje galvanické nanášanie kompaktných niklových povlakov hrúbky od niekoľkých mikrometrov po povlaky o hrúbke niekoľko milimetrov.

Dôvody nanášania niklových povlakov sú:

  • metalurgická ochrana
  • zvýšenie odolnosti proti opotrebeniuPomeďovanie

Moderná technológia galvanického nanášania hrubých medených povlakov ponúka jedinečnú možnosť renovácie opotrebených medených dosiek kryštalizátorov. Pri prestaviteľných kryštalizátoroch dochádza pri zmene šírky k výraznému opotrebeniu bokov úzkych dosiek. Pomeďovanie umožňuje po opotrebení obnoviť pôvodnú šírku a tým výrazne zvýšiť ich životnosť.

Technológia spoločnosti Galvanic Service umožňuje nanášanie medených povlakov až do hrúbky 10 mm.


Mechanické opracovanie

Opracovanie pred a po procesoch pokovovania, pozostávajúce z frézovania a brúsenia, sú prevádzané na moderných CNC obrábacích strojoch. Na obrábacích strojoch je možné presné zistenie miery opotrebenia dosiek kryštalizátorov, čo následne umožňuje optimalizáciu obrábacieho procesu a tým dosiahnutie minimálneho potrebného úberu z materiálu dosiek kryštalizátorov.

Upínacia plocha:

  • CNC1 1300x3000 mm
  • CNC2 1095x4200 mm